cantara koor

Wie zijn wij?

Koor Cantara

Een groep enthousiaste meiden heeft samen met dirigent Marjan Quaedvlieg het initiatief genomen om het dameskoor Cantara op te richten.
De naam Cantara, bedacht door Marjan, betekent vrij vertaald uit het Spaans: ‘zingen’.

Het repertoire is zeer gevarieerd, van pop tot licht klassiek, zowel in het Limburgs dialect, het Nederlands alsook in diverse andere talen.
Ons koor wordt gevraagd om op te treden bij bijzondere gelegenheden en luistert H.Missen op in de feestelijke en in de religieuze sfeer.
Onze dirigent kiest muziek uit, die de leden en vooral ook het publiek weten te waarderen.

Het schrijven van teksten door onze leden vormt een geheel met de uitgeschreven arrangementen van bestaande en gecomponeerde muziekstukken door onze dirigent.

Hierdoor heeft Cantara haar eigen sound en daar zijn we trots op!

De goede sfeer binnen het koor zorgt samen met een dosis humor ervoor, dat de repetities ontspannen verlopen.
Naast de repetities worden regelmatig activiteiten georganiseerd, die de saamhorigheid, het animo en de stemming binnen het koor hoog houden.

Een feestje, gezellige avond of een uitstapje, en ook activiteiten om de kas te spekken zijn onderdeel hiervan.
Wil je graag een repetitie bijwonen en vrijblijvend sfeer proeven?

Dan ben je van harte welkom bij Cantara!

Wij repeteren elke woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur bij hotel
Schaepkens van St. Fyt te Valkenburg.

Contact

Voorzitter: Mariëlle Smeets
Penningmeester: José Oldekamp
Secretaris: José Roosendaal
Bestuurslid: Philine van den Hove
Boekingen: info.cantarakoor@gmail.com
Correspondentieadres: Oud Valkenburg 21, 6305 AA Schin op Geul
Rekeningnummer: NL 39 RABO 0107 3556 55
Email:  info.cantarakoor@gmail.com

Onze sponsoren

bowlingcentrum Schin op Geul.
conceb.
Flexschilders.
Hotel Atlanta.
Bouwbedrijf Jongen.
Skingenso.
Hotel Bemelmans.
Hotel Schaepkens van St Fijt.
Metis Notarissen.
Rijschool Moonen.
Huis ter Geul.
Partyland Verhuur.
Artsalon Paul Jaspers.
rabo bank.
Restaurant de Munt.
Wim Weerts

Privacyverklaring Cantara

In deze privacyverklaring lees je onze gegevens, wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (www.cantaravalkenburg.nl) bezoekt. Onze gegevens: Dameskoor Cantara www.cantarakoor.nl info.cantarakoor@gmail.com Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. Verwerking persoonsgegevens Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het vastleggen, bewaren, bijwerken, raadplegen, verstrekken door middel van doorzending, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens. Doeleinden Je persoonsgegevens verwerken we voor de doeleinden, waarvoor is ondertekend in onze lidmaatschapsovereenkomst. We verstrekken/verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht. Persoonsgegevens die wij verwerken Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Geboortedatum Je hebt ook rechten Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info.cantarakoor@gmail.com met het verzoek tot inzage in je gegevens. Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Veiligheid Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups. Bewaring persoonsgegevens We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.